لینک دانلود(بررسی علائم ترسیمی، ارتباط تصویری (گرافیک))

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 29 فهرست مطالب عنوان مقدمه ای بر علائم ترسیمی تاریخچه از علائم ترسیمی بررسی ارتباط تصویری (گرافیک) طراحی دست آزاد نشانه تصویری استفاده از رنگ حرکت ارتباط شکل و زمینه ترکیب بندی از هزار و یک رمز طراحی نشانه بررسی نشانه فاربررسی علائم ترسیمی, ارتباط تصویری (گرافیک)|30019919|oma|اُ ام
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی علائم ترسیمی، ارتباط تصویری (گرافیک) را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 29

فهرست مطالبعنوانمقدمه ای بر علائم ترسیمیتاریخچه از علائم ترسیمیبررسی ارتباط تصویری (گرافیک)طراحی دست آزادنشانه تصویریاستفاده از رنگحرکتارتباط شکل و زمینهترکیب بندیاز هزار و یک رمز طراحی نشانهبررسی نشانه فارابی بر اساس جدول و فرمول تجربی مقاله1 اداره پارک ملی . NNR2 بازیهای المپیک توکیو 19643 بازیهای المپیک مکزیک 19684 بازیهای المپیک مونیخ 19725 خطوط تصویری6 علائم استاندارد تفریحی سوئد7 بازیهای ورزشی8 بازیهای زمستانی المپیک ساپورو 19729 اداره جهانگردی نوا اسکوتیا

مقدمه ای بر علائم ترسیمیعلائم ترسیمی دارای اقسام گوناگون بسیاری است. تعدادی ساده، داستانی و مصورند. اغلب آنها که بسادگی اشیا و تصورات را تجسم می کنند تصویری با شمایلی می باشند (شکل 1) . ولی تصویری بودن علائم ترسیمی الزامی نیست. برخی از آنها را که بسیار مفید و موثر نیز می باشند میتوان تصوری نامید این علائم در حالیکه تا اندازه ای تجریدی هستند رابطه عینی معینی را با شیئی یا فعلی که نشانگر آنها می باشند در بر ندارند.برای مثال دو خط افقی موجدار نشانگر آب است.

شکل 1: علائم ترسیمی می توانند ساده و داستانی باشند.طرح از: گرادارنتزبالاخره علائم "تجریدی " یا "اختیاری" هستند هیچ رابطۀ عینی را با اشیا و تصوراتی که نشانگر آنها باشند ندارند. بیشتر حروف، اعداد، علائم نشانه گذاری و علائم ریاضی ما مانند علامت های جمع و تفریق به این دسته تعلق دارند.علائم ترسیمی میتوانند در بسیاری از موارد برای ما قابل استفاده باشند. داده های کمی رامیتوان بوسیله تکرار آنها بیان کرد.بطور مثال دسته ای از این علائم را میشود برای نشان داده فواصل تاریخ (زمان) و تقسیمات پیچیدۀ آماری و نیز تقسیم بندی اطلاعات جغرافیایی بکاربرد (شکل 2و3و4).هم چنین علائم ترسیمی را می توان برای نشان دادن فرآیندها Process مورد استفاده قرار داد.

علائم ترسیمی میتوانند برای نشان دادن فرآیندها و جریانات مورد استفاده قرار گیرند. (شکل 2)طراحی و ترسیم از: رودلف مدلی و هنری آدمزگرانت

فنون جریان دیاگرامی را در روندهای پیچیده اقتصادی میتوان بسادگی بکار گرفت. (شکل 3)ترسیم از: رودلف مدلی. طرحی از: استفن کرافت.فنون جدید برای نمایش ترسیمی اطلاعات و اعداد توسط اتو نیورات در اویل سال 1920 در وین ابداع گردید.علائم تصویری که ممکن است جایگزین علائم قدیمی شودالف) عبور عابر پیاده (استاندارد استرالیا 1974 – 1975 )ب) توالت فرنگی ویژه بانوان طرح از رودلف مدلید)توالت غیر فرنگی (بدون سیفون استاندارد سوئدی 6131 )

مطالب دیگر:
📒پروژه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان (تهران 1387)📒پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر انحرافات دانشجویان دختر📒پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان📒پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد📒بررسی میزان و علل شركت یا عدم شركت دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر گیلانغرب در فعالیتهای ورزشی خارج از مدرسه📒پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی بل عنوان بررسی وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار ومسائل حقوقی ان (باتاکید بروضعیت زنان شهر تهران )📒پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم اجتماعی با عنوان بزهکاری جوانان📒مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی و کار درمانی با عنوان بررسی پایایی آزمون-بازآزمون تست های بارتل و برگ در بیماران MS📒پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی با عنوان فرار مغزها📒پایان نامه کارشناسی پژوهشگری با عنوان بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی زنان📒پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان بررسیهای تأثیر موسیقی درمانی بر روی افسردگی📒تاثیر میزان آموزش روش راهبرد فراشناختی پس ختام (SQ4R) بر سرعت و پایداری یادگیری دانش آموزان پایه اول هنرستان📒مقاله رشته روانشناسی با عنوان تحقیق و ریشه‌یابی مشكلات و اختلالهای روانی- رفتاری در خانواده📒علاقه مند کردن دانش آموزان به درس دینی📒پایان نامه کارشناسی مدیریت برنامه ریزی و روانشناسی با عنوان خلاقیت📒پایان نامه كارشناسی رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی با عنوان رابطه بین تنیدگی شغلی و عملکرد شغلی📒پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین تعامل عاطفی در خانواده و پیشرفت تحصیلی فرزندان📒پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی با عنوان بررسی رابطه خلاقیت و شوخ طبعی در دانشجویان رشته های فنی –مهندسی دانشگاه آزاد رودهن📒رابطه رضایت شغلی با سطح تحصیلات معلمان📒مقاله رشته علوم اجتماعی با عنوان بزهكاری به عنوان آسیب اجتماعی📒پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی با عنوان شناخت عوامل مؤثربر آگاهی ورفتار دانش آموزان دختر نسبت به حجاب📒طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر📒پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش مدیریت بحران بر تصمیم گیری مدیران مدارس متوسطه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران📒پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با عنوان هیجان📒پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری) با عنوان نگرش دانشجویان مجرد دختر دانشگاه آزاد(واحد رودهن)رشته علوم اجتماعی نسبت به ملاکهای انتخاب هم