لینک دانلود(آياتي از قرآن كريم شامل نكات تربيتي، علمي و معنوي بوده همراه با ادعیه قرآنی)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 347 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم و الالضالين ما قرآن را در شب مبارك (قدر) فرستاديم تا خلآياتي از قرآن كريم شامل نكات تربيتي, علمي و معنوي بوده همراه با ادعیه قرآنی|30019908|oma|اُ ام
در حال حاظر شما فایل با عنوان آياتي از قرآن كريم شامل نكات تربيتي، علمي و معنوي بوده همراه با ادعیه قرآنی را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 347

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الديناياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهمغير المغضوب عليهم و الالضالينما قرآن را در شب مبارك (قدر) فرستاديم تا خلق را از عذاب قيامت بترسانيم و در آن شب هرامري با حكمت , معين و ممتاز مي‌گردد. تعيين آن امر از جانب ما كه فرستنده پيمبرانيم البته خواهد بوددفان 2عظمت قرآنقسم به قرآن صاحب مقام ذكر م و پند آموز عالميان (اين قرآن بزرگ ) كتابي مبارك و عظيم الشان است كه بر تو فازل كرديم تا امت در آياتش تامل كنند و صاحبان عقل متذكر حقايق آن بشوند .ص 28به نام خدا در آغاز اين كلام اي معبود حقيقي و راستين من از بنده‌اي عاجز و ناتوان اين بخواي عاشقانه را بپذير بارالها تنها تو قادر و تواناي مطلقي , جز تو هر كه مي‌بينم زار و ناتوان است خداوندا تو بشنو كه غير تو هرگز شنوا نيست. معبودم در مقابل عظمت و بزرگي تو به كرنش در مي‌آيم چراكه نه تو شمارش نجاتت را دارم نه قدرت ثناگويي و سپاست را. من تو را مي‌ستايم و خواستار تمام نعماتت مي‌باشم و چهره اطاعت و بندگي بر آستانت مي‌سايم. همة هستي به ستايش تو مشغولند. كشتزارها و كوهها و تپه ها , آسمان و زمين و دريا , همه از بزرگي تو مي‌گويند. پروردگارا در هر افق تنها نام تو طنين انداز است و از تاريكي شب و روشني روز از ترنم باد و در هر بيشه و از آواز جويبار همه جا فقط نام توست اي آفريدگار هستي تو خداي مهرباني هستي كه براي هدايت و راهنمايي بشريت انبيا را مبعوث داشته اي تا انسانها را به واقعيت انسانيت آشنا سازند , توحيد را مبنا گذارند و براي مردم با تبليغ حقايق اقامه دليل كنند و غريزه خداجويي را در دلهاي خفته بيدار نموده و آيات خلقت را بر آنان باز گويند آشكار است كه همه معجزات بدست قدرتمند و تواناي پروردگار است كه برترين و سرآمد آنها قرآن كريم است. آگاهي داشتن از ظاهر قرآن و باطن قرآن واحاطه داشتن بر امور نهان و اسرار پنهان قرآن موهبتي است بس عظيم. انسان آفريده شده تا خداوند را عبادت كند و پيوسته گوش به فرمانش باشد. براي فراگيري فرمان خداوند چه منبعي معتبرتر و سودمندتر از كلام خداوند است قرآن كريم كانون علم و تربيت و معنويت است كه از عالي ترين مسائل علمي و الهي تا ساده ترين دستورات آداب و معاشرت در آن بيان گرديده كه در تربيت جسم و روح و تهذيب عواطف و رسيدن به كمالات انساني چراغ راه بشريت است. قرآن تنها براي تلاوت و حفظ نيست بلكه همه مردم خصوصا جوانن با دقيق شدن و فراگيري مفهوم آيات و عمل نمودن به فرامين الهي آن مي توانند سعادتمند شده و فضيلت و برتري يابند. خداوند را سپاس گذارم كه مرا ياري فرمود تا بتوانم آياتي از قرآن كريم را كه شامل نكات تربيتي , علمي و معنوي بوده و در سوره‌هاي مختلف به صورت پراكنده نوشته شده بود را گردآوري كرده همراه با ادعيه قرآني در اين كتاب تقديم كنم تا خلاصه جوانان در كوتاهترين زمان ممكن و به سهولت به مفهوم آيه مورد نظرشان يا سوالي كه برايشان مطرح است دست يابند. اين اثر احساس مسئوليت ما در انداي بود كه نسبت به همه جوانان و نوجوانان ميهن اسلامي ام بر دوش داشتم و اميدوارم توانسته باشم خدمتي هر چند كوچك به جامعه قرآن دوست كشورم و فرزندان عزيزم كرده باشم. مولاي متقيان و پرهيزكاران حضرت علي عليه السلام در وصيت خود مي‌فرمايند :« مبادا ديگران در عمل به قرآن و استفاده از رهنمودهاي ارزشمند آن از شما مسلمانان پيشي گيرند »التماس دعازبان قرآندر آن روز , رسول در پيشگاه رب الغره عرض مي‌كند , بارالها تو آگاهي كه امت من , اين قرآن بزرگ , كتاب تو را به كلي متروك و رها كردند و پيرو كافران شدند.سوره فرقان آيه (29)زبان قرآنكتابي است كه آيات جامعش (حقايق و احكام الهي ) به زبان فصيح عربي , براي دانشمندان معين ساخته است.فصلت آيات 2و 3زبان قرآنو اگر ما مي‌فرستاديم اين قرآن را به زبان غير عربي , كافران مي‌گفتند چرا آيات مفصل و روشن (به زبان عرب) نيامد اي عجب , آيا كتاب عجمي بر رسول نازل ميشود ؟ به آنها بگو اين قرآن براي اهل ايمان هدايت و شفاف است.فصلت 43زبان قرآنما قرآن را به لسان فصيح عربي مقرر داشتيم تا شما در فهم آن , مگر عقل و فكرت بكار بنديد.زخرف 2زبان قرآنما قرآن را براي وعظ و اندرز به هم ( همه) آسان كرديم , آيا كيست كه از آن پند گيرد.قمر 16زبان قرآنو البته ما قرآن را براي وعظ و اندرز به فهم , آسان كرديم آيا كيست كه از آن پند گيرد.قمر 39زبان قرآنو به تحقيق ما فرمان قرآن را براي وعظ و اندرز , بر فهم آسان كرديم كه از آن پند گيرد.قمر 21و ما قرآن را براي وعظ و اندرز بر فهم , آسان كرديم آيا كيست كه از آن پند گيرد.قمر 31زبان قرآناين قرآن مجيد را به عربي (فصيح) فرستادم , باشد كه به تعليمات آن عقل و هوش يابند.يوسف 1دعاهاي قرآني (دعاهاي قرآن)پردودگارا من و ذريه مرا نماز گذار گردان , بارالها دعاي مارا اجابت فرماابراهيم (ع) 39(دعا پدر و مادر)و هميشه پروبال تواضع و تكريم رابا كمال مهرباني نزدشان بگستران و بگو پروردگارا چنانكه پدر و ماردم مرا از كودكي به مهرباني بپرورند , تو در حق آنها رحمت و مهرباني فرمااسرا 23در دعا بگوييد كه پرورگارا , گناهان مارا بريز آخراعراف 160(دعاي علم )پس بلند مرتبه و بزرگوار است خدايي كه به حق و راستي پادشاه ملك وجود است و تو اي رسول پيش از آن كه وحي قرآن تمام و كمال به تو برسد , تعجيل مكن و دائم بگو , پروردگارا بر علم من بيفزايطه 113(دعا بخشايش )اي رسول بگو , بارالها بيامرز و ببخشاي كه تو بهترين بخشندگان عالم وجوديمؤمونون 117(روز موعود )بار پروردگارا روزي كه خلق را از قبرها برانگيزي در آن روز مرا رسوا و هلاك مگردان , آن روزي كه مال و فرزندان به حال انسان هيچ سود نبخشد و تنها آن كسي سود برد كه با دل , با اخلاص پاك از شرك و ريب به درگاه خداآيدشعرا 86 الي 89باز بگو من خداي يكتا را مي‌پرستم و دينم را خاص و خالص مي‌گردانمالزر 13(بخشايش توبه )اي پروردگاري كه علم و رحمت بي منتهايت همه عالم را فرا گرفته است و به لطف و كرم , گناه آنان كه توبه كرده و راه رضاي تورا پيموند ببخش و آنان را از عذاب دوزخ محفوظ دار پروردگارا تو آنها را در بهشت عدني كه وعده فرمودي و آن كه صالح است از پدران (ومادران) و نيز زوجها و فرزندانشان و اصل گردان كه دانا تويي خداي مقتدر و با حكمت الغافر 7

(اجابت دعا )و خداي شما فرمود كه مرا ( با خلوص دل ) بخوانيد تا دعاي شما را مستجاب كنم و آنان كه از دعا و عبادت من اعراض كنند و به زودي با ذلت و خواري دوزخ شوند خداست آن كه شب تار را براي آسايش و استراحت شما قرار داده و روز را براي (كسب روزي ) روشن گردانيد , زيرا خدا در حق مردمان صاحب فضل و احسان است و ليكن اكثر مردم شكر نعمتش را به جاي نمي آورند.الغافر 59 الي 61و مستجاب مي‌گرداند دعاي آنان كه به خدا ايمان آورده اند و نيكوكار شدند و از فضل و كرم خود بر ثواب آنها مي‌افزايد شوري 25(دعاي با ايمانان )بارالها , مرا و پدر و مادر من و هركه با ايمان , به خدا من داخل شود‌ , و همه مردان و زنان باايمان عالم را ببخش و بيامرز و ستمكاران را جز هلاكت و عذابشان ميفزاينوح (ع) 27 تا آخرپروردگارا , اول مارا تسليم فرمان خود گردان , و فرزندان ما را هم به تسليم و رضاي خود بدار و راه پرستش و اطاعات را به ما بنما , و بر ما وظيفه بندگي را آسان بگير كه تنها تويي بخشنده و مهربان

مطالب دیگر:
بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و طول زمان اجرای پروژه های بزرگ منابع آباثر آبپایه های انتهایی بر عملكرد جهش هیدرولیكی در مقطع ذوزنقه ایافزایش راندمان حذف یون Cr(VI) با استفاده از احیاء به Cr(III) در تصفیه آب زیر زمینی شهر بیرجندمطالعه و بررسی مشكلات آبگیرها در سدهای انحرافی و ارائه راه حل های مناسب برای مقابله با آن (مطالعه موردی آبگیر منطقه شرق شبكه آبیاری دز درسد انحرافی دزمشخصات نویسندگان مقاله شبیه سازی سیلاب حوضه های آبریز وروندیابی در مخزن سد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه مورسدهای خاكی همگن كوتاه با عنصر آب بند كم عرض بتن بنتونیتیبررسی شكل و ابعاد محدوده سنگ چین اطراف پایه های استوانه ای پلها برای كنترل آب شستگی موضعیمقایسه عملكرد طوق در كاهش آب شستگی موضعی در گروه پایه های سری دوتایی و سه تایی استوانه ای شكل پل هاتئوری پاسخ برای پیش بینی تعدیل رودخانه های آبرفتی تحت تغییرات محیطی و انسانیلیسپ تهیه جدول لیستوفرچگونه در فتوشاپ بنر تبلیغاتی متحرک (یا انیمیشن) بسازیم؟دانلود رايگان افزونه صفحه ساز برای وردپرس ویژوال کامپوسردانلود رايگان نرم افزار پولي مغز فتوشاپبرنامه ي دوست يابي در تلگراممقاله اي در رابطه با سود مركبصفر تا 100 کسب در امد میلیونی از تلگرامپاورپوینت موزه هنرهای معاصر و موزه فرشپاورپوینت معماری ژاپن کامل و مفصل121-مقایسه ظرفیت باربری ستون های دایره ای در دو آئین نامه آبا و ACI122-مهندسی ارزش در نحوه اجرای دیوار آب بند بتن پلاستیكی سد خارج از بسترقیقاج123-مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دیوار ضد گرداب بر ناپایداری گرداب های شكل گرفته در آبگیرهای نیروگاه سد كارون 3124-پارامترهای سنجش كیفیت آبهای سطحی و روشهای تصفیه آن125-روش تعیین دبی طراحی در نیروگاههای آبی كوچك زنجیره ای با استفاده از منحنی تداوم جریان126-مقاله سدهای خارج ازبستر رودخانه ،گامی در جهت انتقال آب بین حوضه ای معرفی سد خارج از بستر قیقاج سید مهدی عصمت ساعتلو - دانشجوی کار شنا127-تعیین پریودهای خشكسالی هیدرولوژیكی در حوضه آبریز شوراب