لینک دانلود(مختصري بر تاريخچه web و مفهوم الگوريتم و بررسی ترتيب اولويت بندي موتورهاي جستجو در اينترنت و)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 159 چكيده : موضوعي كه در اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است ترتيب اولويت بندي موتورهاي جستجو در اينترنت مي باشد موارد Search شده در Search engine به ترتيب هاي خاصي از بالا به پايين قرار مي گيرند وهر موتور جستجو براي اينمختصري بر تاريخچه web و مفهوم الگوريتم و بررسی ترتيب اولويت بندي موتورهاي جستجو در اينترنت و نحوه الویت بندی موارد Search شده|30019907|oma|اُ ام
در حال حاظر شما فایل با عنوان مختصري بر تاريخچه web و مفهوم الگوريتم و بررسی ترتيب اولويت بندي موتورهاي جستجو در اينترنت و را دنبال می کنید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 159

چكيده :موضوعي كه در اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفته است ترتيب اولويت بندي موتورهاي جستجو در اينترنت مي باشد موارد Search شده در Search engine به ترتيب هاي خاصي از بالا به پايين قرار مي گيرند وهر موتور جستجو براي اين اولويت بندي الگوريتم خاصي را درنظر مي گيرد كه اين يك راز و رمز تجاري براي طراحان آن مي باشد .ما در اين مجموعه در ابتدا به توضيح مختصري درباره تاريخچه web پرداخته و پس از آن مفهوم الگوريتم را توضيح داده ايم .دربخش بعدي با جستجو به وسيله موتورهاي مختلف در ابتدا طريقه كاركردموتورهاي جستجو را بيان كرده و قسمتهاي مختلف يك موتور جستجو را توضيح داده ايم و سپس متذكر شده ايم كه همه موتورها از يك سري كلي پيروي مي كنند اماهر يك الگوريتم خاص خود را بپردازند .پس از آن به توضيح بيشتر نمونه الگوريتمهاي ارائه شده توسط چند موتور جستجو از جمله Google , Yalooپرداخته ايم .

سرگذشت اينترنتبراي مردمي كه تحت بمباران رسانه ها قرار گرفته اند گويي اينترنت زادگاهي نداشته است . سالها ، مودمهاي خفته كار كمي داشتند و فقط گاه باbbs ارتباط برقرار مي كردند . سيستمهاي در آن روزها سيستمهاي فقط متني و بدون گرافيك بودند وكلمه online ( روي خطي ) و اينترنت كلمه هاي شناخته شده اي نبودند اينترنت فقط براي دانشمندان علوم كامپيوتر ، دانشگاهيان و پژوهشگران تجهيزات جنگي كه درباره پژوهشهاي جديد بحث مي كردند ، كلمه اي آشنا بود .همه اينها در چند سال گذشته روي ، داد اينترنت امروز به كاربران اين امكان را مي دهد كه عقايد خود را براي ميليونها نفر ا زمردم جهان ابراز كنند . اينترنت با فراهم ساختن امكانات انتقال هر چيزي از نرم افزار و موسيقي گرفته تا تصاوير گرافيكي ، چهره دنياي كامپيوتر را تغيير داده است . اينترنت تقريبا همه جاهست . و تقريبا هر چيزي را مي توان در آن پيدا كرد .

اينترنت چيست ؟با آنكه همه روزه خبرهايي درباره اينترنت از راديو ، تلويزيون و روزنامه ها مي‌بينيم، تعداد كمي از مردم آن را كاملا مي شناسند . اصطلاحاتي چون ( ابر بزرگ اطلاعاتي ) و (وب جهان پهنا ) اغلب معادل اينترنت به كار برده مي شود ، اما اينترنت در واقع هيچ كدام از اينها نيست . اينترنت يك مكان با يك مقصد نيست . يك شبكه است مكانيسمي براي انتقال داده ها از يك كامپيوتر به ساير كامپيوترها ست .از بعضي جهات ، مانند شبكه كامپيوتري يك سازمان كوچك است اما در مقياس جهاني ، تنها چيز جادويي درباره آن اندازه بسيار بزرگ آن است .اينترنت جهاني را مي توان مانند سيستم تلفن جهاني در نظر گرفت . اگر شخصي در تهران به شخص ديگري در پاريس تلفن بزند . سيگنال صوتي از طريق تعدادي از خطوط تلفن و وايستگاههاي مخابراتي شركتهاي مختلف ( كه كامپيوتر هاي سوئيچ كننده دارند ) عبور مي كند همه شركتها از استانداردهاي خاصي پيروي مي كنند ( كه پروتوكل ناميده مي شود ) به گونه اي كه هر دستگاه موجود در مسير بتواند بايك نوع سيگنال سر وكار داشته باشند . وقتي شخص واقع در تهران با تلفن صحبت مي كند صدايش با استفاده از كامپيوترها ، خطوط تلفن ، ماهواره ها وساير وسايل الكترونيكي ازمرزها و درياها عبور مي كند وبه مقصد مي رسد .اينترنت نيز شبكه اي از خطوط تلفن و ساير انواع رسانه ها ، كامپيوتر هاي ويژه و وسايل سوئيچ كننده است . اينترنت به جاي انتقال مكالمات صوتي نقطه به نقطه ، براي انتقال داده هاي ديجيتالي كامپيوتري بكار مي رود . بخشهايي از يك پيام پست الكترونيكي مي تواند از طريق كامپيوترها وخطوط متعلق به دهها فرد يا شركت عبور كند . از همين روست كه گفته مي شود اينترنت متعلق به هيچ كس نيست . در حقيقت، اينترنت متعلق به بسياري از افراد ناشناس است كه همگي مالك تكه هايي از آن هستند .بنياني كه باعث شده است سيستم اينترنت كار كند ، علت اينكه بسياري از كامپيوترهاي آن مي توانند با يكديگر صحبت كنند . آن است كه همگي يك زبان را مي دانند . از لحاظ داخلي كامپيوتر هاي مختلف از سيستم عاملهاي مختلفي بهره مي گيرند و پردازنده هايشان نيز متفاوت است از لحاظ خارجي ، همگي آنها مي توانند آنچه را كه به tep/ ip مشهور است ترجمه كنند اين استاندارد ارتباطاتي به هر كامپيوتر متصل به اينترنت امكان مي دهد كه داده ها را با هر كامپيوتر ديگري مبادله كنند يعني نوعي زبان اسپرانتوي ديجيتال است شايد بهترين زبان يا قشنگترين زبان ممكن نباشد اما استانداردي است كه اكثر كامپيوترها ميتوانند آن را بكار بگيرند واز نرم افزار مناسب ان ياري بطلبند.ازarpanet تا اينترنتريشه هاي اينترنتي كه امروزه مي شناسيم به يك پروژه مربوط به سال 1969 در وزارت دفاع امريكا بر مي گردد . كه براساس آن چندمركز كامپيوتري در سراسر امريكابايد به هم وصل مي شدند .پنتاگون شبكه اي مي خواست كه در صورت تخريب بخشي از آن بر اثر بمباران يا حوادث طبيعي بتواند باز هم به كار خود ادامه دهد . اين شبكه كه به arpanet شهرت يافت از ابتدا طوري طراحي شد كه يك بخش مركزي نداشته باشد ودر نتيجه در صورت حمله وتخريب هر بخش آن باز هم بتواند به كار خود ادامه دهد شبكه اي كه همچون يك تار عنكبوت شكل گرفت وهر كامپيوتر آن از مسيرهاي مختلف مي توانست به همتايان خود داده هاي خود را بفرستد حتي اگر يك يا دو كامپيوتر روي شبكه ياپيوند بين آنها كاملا از كار مي افتاد بقيه بازهم مي توانستند از طريق مسير هاي صدمه نديده ديگر باهم ارتباط برقرار كنند .اين شبكه به دسته هايي از داده ها كه به وسيله كامپيوترهاي مختلف ارسال مي شدند اتكا داشت .اطلاعات درهر انتقال به وسيله كامپيوتر ميزبان براساس استاندارد پروتوكل اينترنت به بسته هاي كوچك تقسيم مي شد بسته ها ، كه هر كدامشان نشاني كامپيوتر مقصد را نيزباخود داشت ، از طريق شبكه انتقال مي يافت ، كامپيوترهاي واقع درمسير ، نشاني موجود دربسته ها را مي خواندند وبسته ها را به نزديكترين كامپيوتر بعدي در مسير كامپيوتر مقصد هدايت مي كردند بسته ها از كامپيوتر هاو خطوط ارتباطي مختلف مي گذشتند درنهايت ، بسته ها به كامپيوتر مقصد مي رسيدند وبالاخره در آنجا به هم وصل مي شدند تافايل اوليه به وجود بيايد .پس از آنكه آزمايشها سودمندي آن را اثبات كردند ساير بخشهاي دولتي ودانشگهاي پژوهشي تمايل خود را به وصل شدن به آن شبكه بيان كردند ارتباطات الكترونيكي به صورت روشي موثر براي دانشمندان و ديگران به منظور استفاده مشترك از داده ها در آمد ، درهمان زمان كهarpanet درحال رشد بود ، تعدادي شبكه پوشش محلي در نقاط مختلف امريكا به وجود آمد مديران lan نيز به هم وصل كردن كامپيوتر هاي شبكه هاي خود به شبكه هاي بزرگتر اقدام كردند . پروتوكل اينترنت ARPANET زبان استاندارد حكمفرما براي برقراري ارتباط كامپيوتر هاي شبكه هاي مختلف به يكديگر شد .در دهه 1980 وقتي بنياد ملي علوم يك شبكه پايه ارتباطي جديد وسريعتر براساس IPساخت تا دانشگاهها وموسسات پژوهشي را با پنج مركز ابر كامپيوتري در نقاط مختلف امريكا ارتباط بدهد ، اينتر نت بزرگتر و بي درو پيكر تر شد رشد روز افزون اينترنت در ابعاد بين المللي امروز هم ادامه دارد همه كشورها به اينترنت وصل نشده اند اما به هر كشوري كه بخواهد خوش آمد گفته مي شود .تا اكتبر سال 1995 بخشهايي از nsfNET كه تا آن موقع به وسيله كمك مالي دولتاداره مي شد فروخته شد يابه صورت شركتهاي خصوصي تجديد سازمان گرفت . اينترنت كنوني مجموعه اي وسيع از شبكه هاي بزرگ است كه عمدتا به وسيله شركتهاي مخابرات معظم مانند sprint, mci اداره مي شود و چند نقطه اصلي تعداد بسياري از شبكه هاي كوچك را به خود متصل كرده اند جزئيات مربوط به آن براي كساني كه از پست الكترونيكي اينترنت بهره مي گيرند خيلي مهم نيست .

اينترنت وحشي مي شوداز اوايل دهه 1990 رشد استفاده از اينترنت به صورت تصاعدي افزايش يافت ، يكي از علل چنين استقبالي ابزار جستجويي مانند archie , gopherبوده است اما اينها در سال 1991 تحت الشعاع ( وب جهان پهنا ) قرا رگرفتند كه به وسيله gern آزمايشگاه فيزيك هسته اي اروپا ساخته شد . باآنكه وب جهان پهنا از ابتدا طوري بود كه مبادله اطلاعات براي تازه واردان بسيار ساده باشد بزرگترين جهش در وب در سال 1993 با عرضه نرم افزار موزائيك كه نخستين برنامه مرور گر وب گرافيكي بود به وجود آمد.برنامه موزائيك محصول تلاش دانشجويان واستادان بخش ( مركز علمي كاربردهاي ابر كامپيوتر ) در دانشگاه ايلينويز امريكا بود براي نخستين بار موزائيك امكانات اشاره وتقه را فراهم كرد كاربران مي توانستند صفحاب وب يامجموعه اي از متن و گرافيك را كنارهم بگذارند تا هر كسي كه مي خواست آنها را بتواند روي اينترنت ببيند . وقتي با موش روي كلمه ها يا تصاوير خاصي ، كه فراپيوند ناميده مي شوند ، تقه اي زده مي شد برنامه موزائيك به طور خود كار يك صفحه ديگر را باز مي كرد . بهترين بخش اين سيستم آ‎نجا بود كه فراپيونند ها مي توانستند به صفحاتي روي همان كامپيوتر يا كامپيوتر ديگراينترنت يا خدمات وب اشاره كنند . صفحات جديد وب همه روزه ظاهر مي شدند ومفهوم ( موج سواري ) روي وب متولد شد .اواسط سال 1994 بيش ازسه ميليون كامپيوتر به اينترنت وصل شده بود ، ودر آن هنگام اجراي عمليات آهسته نشده بود صفحات وب كه حاوي همه چيز بودند از اسناد رسمي دولتي يا داده هاي با ارزش تحقيقاتي گرفته تا تصاوير مدلهاي جديد البسه درسراسر دنيا چند برابر شد . موزائيك و جانشينان آن مانندnavigator محصول شركت ( نت اسكيپ ) اينتر نت را از قلمرو علمي و فني به ميان مردم آوردند .امروزه فقط در امريكا بيش از 10 ميليون نفر از اينترنت بهره مي گيرند طبق بررسيها ، بيش از 51 درصد از كاربران اينترنت ازسال 1995 به بعد وارد اين محيط شده اند .ميليونها انساني كه از خدمات روي خطي اينترنت بهره مي گيرند نيازي ندارند كه نكات فني اينترنت مانند TCP / IP را بفهمند دسترسي به اينترنت زماني به معناي اين بود كه استفاده كننده بخشي از يك موسسه بزرگ مانند دانشگاه يايك مركز پژوهشي است امروزه ، موسسات مختلفي ( فراهم كننده خدمات اينترنت ) هستند .دست كم بعضي از مبالغه ها درباره اينترنت تعديل شده است ،رشد روزافزون آن وساده تر شدن استفاده آن همچنان ادامه دارد . هر چه مردم بيشتري به اينترنت رجوع مي كنند تعداد شركتهاي نرم افزاري سازنده برنامه هاي اينترنت نيز بيشتر مي شوند .با آن بعضي از عاشقان اينترنت ، آن را نوعي سبك زندگي مي دانند درنظر بيشتر استفاده كنندگان منبع سرگرمي ،اطلاعات ، وارتباطات است پر استفاده ترين خصوصيت اينترنت پست الكترونيكي آن است كه يكي از ابزار هاي ارتباطي كار آمد به شمار آمده است پيامها به سرعت از يك كامپيوتر به ديگري پرواز مي كنند ودر آنجا مي مانند تا دريافت كننده وقت براي خواندن آنها پيدا كند .وب امكانات خوبي نيز براي كپي كردن نرم افزارهاي مجاز از لحاظ كپي فراهم مي كند .اينترنت براي پشتيباني فني شركتهاي كامپيوتري نيز مفيد است اين شركتها مي توانند نرم افزار هاي رايگان خودبه ويژه دستگاه رانها را از اين طريق به مشتريان خود برسانند . همه نرم افزارهاي موردنياز براي استفاده ازاينترنت را تقريبا به رايگان مي توان از خود اينترنت دريافت كرد . فقط انها كه اولين بار ازاينترنت مي خواهند استفاده كنند به نرم افزار مخصوص نياز دارند .درجامعه اطلاعاتي امروز اينترنت خبرهاي روزانه خوبي دارد ، آخرين اخبار جهان اخبار هوا شناسي ، وعكسهاي ماهواره اي نتايج مسابقات ورزشي ، وتفسير درباره همه چيز علاوه بر مسائل جدي اينترنت سرگرمي نيز فراهم مي كندگفتگوهاي همزمان باافراد مختلف ، بازي ، جلوه هاي صوتي و ... دهها ميليون صفحه در وب وجود دارد براي هر كسي چيزي دارد .طراحان اوليه اينترنت اصلا چنين وضعي را پيش بيني نمي كرده اند اما انعطاف پذيري يكي از برجسته ترين مشخصات اينترنت است همروزه اصطلاحات جديد ، امكانات جديد ونسخه هاي جديدي از نرم افزارهاي اينترنت به وجود مي آيد امروزه مي توانيد به صداي زنده راديوها از روي اينترنت گوش بدهيد . قطعات كوچك و آهسته بعضي از برنامه هاي تلويزيوني را ببينيد ، ويا با ديگر كار بران اينترنت در سراسر جهان كنفرانس برقرار كنيد . يك زبان برنامه سازي جديد به نام جاوا آينده اي را نويد مي دهد كه در آن برنامه هاي كار بردي به طور خودكار از اينترنت وارد كامپيوتر استفاده كننده شوند وخودشان را براساس كامپيوتر ميزبان پيكر بندي كنند واجرا شوندوقتي كارشان ناپديد شد پراكنده شوند .بزرگترين مانع سرراه پيشرفتهاي بيشتر اينترنت ( پهناي باند ) است پهناي باند به ظرفيت شبكه براي پمپ كردن اطلاعات بين مكانهاي مختلف اشاره دارد با آنكه سيستم فعلي براي پست الكترونيكي متون يامقدار تصوير خوب است براي ارسال قطعات ويدئويي امكانات اينترنت كم است ، بهترين مودمهاي موجود در بازار باسرعت 56 كيلو بايت در ثانيه كار مي كنند كه براتي ارتباطات ويدئويي كنداست .به اينترنت امروزي لقب ( ابر بزرگراه اطلاعاتي ) داده اند . اما اينترنت بيشتر به يك جاده خاكي مي ماند كه براي اولين اتومبيلها ساخته شد . حتي زماني كه استفاده از اتومبيل روبه گسترش مي نهاد باز هم بسياري از مردم سوار اسب مي شدند ، اما درنهايت اتومبيلهاي يك نسل بعد روش سفر را در كشور به طور كلي دگرگون كردند.

مطالب دیگر:
📜تحقیق مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص شهرستان ابهر📜پاورپوینت خلاصه کتاب متون روانشناسی به زبان خارجی 1 تالیف دکتر منوچهر جعفری گهر📜پاورپوینت خلاصه کتاب اصول بهداشت و کمک‌های اولیه تالیف مهندس پریوش حلم سرشت و مهندس اسماعیل دل پیشه📜تحقیق بررسی رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد📜پاورپوینت طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع📜تحقیق مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر📜تحقیق بررسی تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر روانشناسي و معماري📜تحقیق بررسی اضطراب بین دانشجويان دختر و پسر📜تحقیق بررسی ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد📜تحقیق بررسی اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان📜تحقیق افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده📜پاورپوینت Merge Sort📜تحقیق عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش📜پاورپوینت heap and heap sort به زبان انگلیسی📜پاورپوینت آشنایی با پروتکل FTP به همراه فایل word📜تحقیق روشهاي علمي آشنا سازي كودكان با پژوهش📜پاورپوینت Data Storage selection in sensor networks به زبان انگلیسی📜تحقیق نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان📜پاورپوینت آرايه ها و ساختارها📜پاورپوینت برنامه نويسي C📜پاورپوینت تکنولوژی های جدید دنیای موبایل📜تحقیق مدیریت آموزشی📜پاورپوینت آشنايی با RIPE و RIPE NCC Réseaux IP Européens📜تحقیق شناخت و بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل📜روش تحقیق حسابداری